ការធ្វើកសិកម្មលើដំបូលគឺជាគម្រោងតូចមួយនិងមានតម្លៃដែលរួមចំណែកដល់ការការពារបរិស្ថាននិងការផ្គត់ផ្គង់អាហារដែលមានសុខភាពល្អដោយប្រើជីតិច។ ការធ្វើកសិកម្មលើដំបូលនាពេលថ្មីៗនេះបានក្លាយជានិន្នាការមួយនៅក្នុងរដ្ឋធានីបាងកកប្រទេសថៃដោយសារកសិករប្រើប្រាស់កាកសំណល់ចំណីអាហារដើម្បីដាំបន្លែជាច្រើនប្រភេទហើយបន្ទាប់មកលក់វាទៅឱ្យប្រជាជននិងភោជនីយដ្ឋាន។

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here