កាលពីថ្ងៃទី៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ អ្នកគ្រូ សាត ស្រីពៅ ម្ចាស់គ្លីនិក SP និង ម្ចាស់ផលិតផល SP ដែលមានជំនាញជួយអោយស្ត្រីពិបាកពរពោះ មានកូនដូចប្រាថ្នា បានរៀបចំពិធីខួបកំណើត១ឆ្នាំកូនស្រីរបស់ខ្លួន បន្ទាប់ពីអ្នកគ្រូ និង ស្វាមី ពិបាកក្នុងការពរពោះ ហើយបង្កើតបានកូនស្រីវ័យ១ឆ្នាំនេះ ទុកជាចំណងដៃ។ ក្នុងពិធីខួបកូនស្រី ជ័យសុភ័ក្ត្រ ទេពី នេះ ក៏មានការអបអរ និង ចូលរួមពីស្ត្រីដែលអ្នកគ្រូជួយអោយមានកូន មកចូលរួមជាច្រើននាក់ផងដែរ ខណៈដែលអ្នកគ្រូប្រកាសថា ក្ដីប្រាថ្នារបស់បុរសស្ត្រីក្រោយរៀបការគឺមានកូន ដូច្នេះហើយអ្នកគ្រូដែលមានជំនាញផ្នែកសុខភាពបន្តពូជ សម្រាប់ជួយដល់ស្រ្តីទាំងឡាយ។ អ្នកគ្រូបានសរសេរបង្ហោះថា” Happy birthday oun Mak Chey Sopheaktepy
បាន1M 1D ហើយបេះដូងថ្លើមប្រមាត់ប៉ា ម៉ាក់! សុំផ្ញើររូបភាព និង FBផងណា! អរគុណមនុស្សល្អ មហាសែនល្អដែលចូលមកក្នុងជីវិតជានិរន្ត អត់ដែនកំណត់! អរគុណណាស់ៗៗៗៗៗ
សូមអោយកូនទៅតាមការប្រូក្រាម ជាមនុស្សល្អ ចែករំលែក នឹង មានក្តីស្រលាញ់ច្រើនបំផុតទៅមនុស្សជុំវិញខ្លួន❤️❤️❤️
love You so much 09-02-2022🙏💵💵💵💵❤️❤️”។ អ្នកគ្រូ ក៏បញ្ជាក់ថានឹងបន្តជួយដល់ស្ត្រីដែលពិបាកមានកូនជាច្រើនទៀតអោយមានកូនដូចបំណងប្រាថ្នា ដោយមិនបាច់ចំណាយច្រើន ឬ ទៅក្រៅប្រទេសនោះផងដែរ៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here