ការប្រកួត កម្មវិធី Mister Global International 2023 បានប្រព្រឹត្តឡើង អស់ជាច្រើនថ្ងៃ ត្រូវបានបិទបញ្ចប់ហើយក្រោយពេលដំណើរការ ។ ម្ចាស់ជ័យលាភី បុរសសង្ហាបានរកឃើញបន្តបន្ទាប់ ដោយមានរូបសម្បត្តិស្រស់សង្ហាមួយបែបៗម្នាក់។
ជ័យលាភីទាំង៥ ប្រទេស ដែលរកឃើញ ចំណាត់ថ្នាក់លេខ១ បានទៅប្រទេស ខ្សូបា លេខ២ កូឡុំប៊ី លេខ៣ ប្រេសុីល។ បុរសឯកទាំង៣រូបនេះ ត្រូវបានកំណត់អោយជាប់ជ័យលាភី គ្រងពានរង្វាន់ហើយត្រូវបន្តការងារជាមួយកម្មវិធីបន្តទៀត។ នេះជាការប្រកួតដ៍មាន ការទាក់ទាញ និង សម្បូរអ្នកតាមដានគួរ អោយចាប់អារម្មណ៍។


ចំពោះ បេក្ខភព ប្រទេសកម្ពុជាយើង មិនបានជាប់តំណែងអ្វីនោះទេ សូម្បីតែចូល១៥ ប្រទេសក៍មិនបាន។ ប៉ុន្តែក៍មិនបានអស់សង្ឃឹមអ្វីនោះដែរ ដោយទទួលយកបទពិសោធន៍ថ្មីដើម្បីរិះរកចំនុចល្អទៀត ក្នុងន័យយកភាពទាក់ទាញនាឱកាសលើកក្រោយៗទៀត។

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here