កាលពីយប់ថ្ងៃទី១៦ កញ្ញា ឆ្នាំ២០២០ មុននេះ ការប្រកួត Miss Grand Thailand បានឈានដល់វគ្គប្រកួតឈុតតំណាងជាតិហើយ ដោយបេក្ខនារីទាំង៧៧ខេត្ត ប្រចាំនៅក្នុងប្រទេសថៃ បានបង្អួតនូវឈុតតំណាងខេត្តនីមួយៗ ដែលពោរពេញដោយគំនិតច្នៃប្រឌិតយ៉ាងខ្លាំង។ នៅក្នុងឆ្នាំនេះ ឈុត National Custom ឬ ឈុតតំណាងជាតិ Miss Grand Thailand ក៏នៅតែប្លែកផងដែរ ជាពិសេសគឺគំនិតច្នៃប្រឌិតដ៏អស្ចារ្យ ដល់បេក្ខនារីម្នាក់ៗតែម្ដង។
ខាងក្រោមនេះជាឈុតដែលពោរពេញដោគំនិតច្នៃប្រឌិតរបស់បេក្ខនារីទាំង៧៧ខេត្ត នៅក្នុងការប្រកួត ដែលទើបតែបញ្ចប់៖

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here