ក្រោយពីល្បីល្បាញខ្លាំង លើផលិតផលថ្នាំដុសធ្មេញសុខភាព ពេលនេះ ក្រុមហ៊ុន CC ធម្មជាតិ ក៏កំពុងវាយលុកទីផ្សារខ្លាំងណាស់ដែរ ជាមួយនឹងផលិតផលផ្សេងទៀត ជាពិសេសផលិតផលគ្រឿងសម្អាង និង ផលិតផលជំនួយសុខភាពផ្សេងទៀត។ ក្នុងនោះម្សៅពោតដែលនាំចូលដោយក្រុមហ៊ុននេះ ក៏ផ្ទុះការគាំទ្រខ្លាំងណាស់ដែរ។

តារាសម្ដែងរូបសង្ហារ គឺលោក ព្រីន ក៏តួប្រូម៉ូតដ៏សំខាន់ ដែលកាន់តែធ្វើអោយគ្រប់ផលិតផលទាំងអស់ របស់ CC ធម្មជាតិ កាន់តែមានទីផ្សារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ លោក ព្រីន ធ្លាប់បានបញ្ជាក់ថា ដោយសារតែលោកធ្លាប់ជាអតិថិជន ហើយក្រោយមកក៏មានឱកាសថតផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ទើបលោកកាន់តែសប្បាយចិត្តនៅពេលបានក្លាយជាផ្នែកផ្សព្វផ្សាយមួយរបស់ CC ធម្មជាតិ។

លោកថា ពីមុន កាលណានិយាយដល់ CC ធម្មជាតិ គឺគេស្គាល់ច្រើន លើផលិតផលថ្នាំដុសធ្មេញ ប៉ុន្តែពេលនេះ គឺស្ទើរតែគ្រប់ផលិតផលតែម្ដង កំពុងផ្ទុះការគាំទ្រនៅក្នុងទីផ្សារកម្ពុជា ហើយលោកក៏កាន់តែជឿជាក់លើផលិតផលទាំងនោះផងដែរ ក្រោយពេលបសនសាក បានប្រើ និង បានយល់ដឹងពីគុណភាព គ្រប់ម៉ាកផលិតផល។

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here