មានបរភពច្បាស់ការ បានលើកឡើងថា ម្ចាស់ជ័យលាភី លំដាប់រងទី៤ នៃ កម្មវិធីខាងលើ បានគ្រងតំណែង ថ្មី ហើយក៏មានសិទ្ធិ ទទួលការងារថ្មីៗ ដែលក្រុមហ៊ុនផ្តល់អោយ។ កម្មវិធីនេះបានផ្ទុះ ការចាប់អារម្មណ៍ បន្ទាប់ពីចប់ការប្រកួត ម្ចាស់ជ័យលាភីមួយចំនួន ត្រូវបានប្រធានគ្រប់គ្រង ប្រកាសដកតំណែង យោងលើ ការងារមិនអាចទទួលយកបាន។

កន្លងមកMister Supranational Cambodia បានសូមបញ្ជាក់ថាតំណែងរបស់គាត់ជាលំដាប់រងទី01 Mister Supranational Cambodia 2023នៅដូចមុនទេ សូមជ្រាបជាព័ត៌មាន។ បេក្ខភាពមួយផ្សេងទៀតក៏ធ្វើការ សូមប្រកាសជាផ្លូវការថា: លំដាប់រងទី02 នៃ Mister Supranational Cambodia 2023 គ្មានតំណែងនេះតទៅទៀតទេ ។

គេនៅរង់ចាំមើលថា មានម្ចាស់ជ័យលាភី ថ្មីណាទៀតដែល និង មកជំនួសតំណែង ហើយចូលរួមការងារ ជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំ។ពិសេសដំណើរ ប្រកួតនាក្រៅ ប្រទេស ធ្វើល្អដល់កម្រិតណា ពេលប់ះជាមួយ ប្រទេសផ្សេងៗ មកប្រកួតជុំគ្នា រកជើងខ្លាំង។

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here