ក្នុងពិធីប្រគល់មេដាយ និង បិទការប្រកួតកីឡារាំ កាលពីថ្ងៃទី១៦ ឧសភា ឆ្នាំ២០២៣ គេឃើញមានវត្តមានសិល្បករជាច្រើនចូលរូមទាំងព្រឹកទាំងល្ងាច ខណៈដែលលោកជំទាវ ញ៉ែម មរកត ប្រធានសហព័ន្ធកីឡារាំកម្ពុជា បានលើកឡើងថា វត្តមានសិល្បករនៅក្នុងវិស័យកីឡាគឺជារឿងមិនអាចខ្វះបាន ដែលនឹងរួមចំណែកសំខាន់ណាស់ ក្នុងការផ្សព្វផ្សាយ។

ថ្លែងក្នុងពិធីបិទកីឡារាំនៅស៊ីហ្គេម ដែលមាន៦ប្រទេសប្រជែងគ្នាយកមេដាយ ប្រធានសហព័ន្ធរូបនេះ ថ្លែងថា តារាសិល្បៈគួរតែចូលរួមក្នុងសកម្មភាពកីឡាអោយបានបែបនេះកាន់តែច្រើន ដោយសារតែអ្នកសិល្បៈរាល់ការចូលរួមសកម្មភាពផ្សេងៗ គឺមិនខុសពីបានជួយបំផុស និង លើកទឹកចិត្តចំពោះកីឡាករ និង សកម្មភាពកីឡានៅក្នុងប្រទេស។ ជាក់ស្ដែងការចូលរួមរបស់តារាសិល្បៈ សម្រាប់វិញ្ញាសារកីឡារាំ ក៏បង្ហាញអោយកាន់តែទូលំទូលាយអោយមហាជនបានឃើញផងដែរ ថាកម្ពុជាមានកីឡារាំ និង កំពុងបោះជំហានលើឆាកអន្តរជាតិ។ នៅក្នុងថ្ងៃបិទបញ្ចប់នោះ លោកជំទាវក៏បានកោតសរសើរចំពោះស៊ីហ្គេម ដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះ ថាបានទទួលជោគជ័យ និង ឈ្នះមេដាយច្រើនកម្រិតប្រវត្តិសាស្ត្រ ដែលបង្ហាញពីសក្កានុពលធំមហិមាសម្រាប់កីឡារបស់កម្ពុជា។ លោកជំទាវ សប្បាយចិត្តដែលតារាសិល្បៈកាន់តែច្រើនបានជួយបំផុស តាមរយៈការចំណាយប្រធានសហព័ន្ធកីឡារាំកម្ពុជា ចាត់ទុកថាវត្តមានសិល្បករក្នុងវិស័យកីឡាជារឿងមិនអាចខ្វះបាន។

ក្នុងពិធីប្រគល់មេដាយ និង បិទការប្រកួតកីឡារាំ កាលពីថ្ងៃទី១៦ ឧសភា ឆ្នាំ២០២៣ គេឃើញមានវត្តមានសិល្បករជាច្រើនចូលរូមទាំងព្រឹកទាំងល្ងាច ខណៈដែលលោកជំទាវ ញ៉ែម មរកត ប្រធានសហព័ន្ធកីឡារាំកម្ពុជា បានលើកឡើងថា វត្តមានសិល្បករនៅក្នុងវិស័យកីឡាគឺជារឿងមិនអាចខ្វះបាន ដែលនឹងរួមចំណែកសំខាន់ណាស់ ក្នុងការផ្សព្វផ្សាយ។ ថ្លែងក្នុងពិធីបិទកីឡារាំនៅស៊ីហ្គេម ដែលមាន៦ប្រទេសប្រជែងគ្នាយកមេដាយ ប្រធានសហព័ន្ធរូបនេះ ថ្លែងថា តារាសិល្បៈគួរតែចូលរួមក្នុងសកម្មភាពកីឡាអោយបានបែបនេះកាន់តែច្រើន ដោយសារតែអ្នកសិល្បៈរាល់ការចូលរួមសកម្មភាពផ្សេងៗ គឺមិនខុសពីបានជួយបំផុស និង លើកទឹកចិត្តចំពោះកីឡាករ និង សកម្មភាពកីឡានៅក្នុងប្រទេស។ ជាក់ស្ដែងការចូលរួមរបស់តារាសិល្បៈ សម្រាប់វិញ្ញាសារកីឡារាំ ក៏បង្ហាញអោយកាន់តែទូលំទូលាយអោយមហាជនបានឃើញផងដែរ ថាកម្ពុជាមានកីឡារាំ និង កំពុងបោះជំហានលើឆាកអន្តរជាតិ។

នៅក្នុងថ្ងៃបិទបញ្ចប់នោះ លោកជំទាវក៏បានកោតសរសើរចំពោះស៊ីហ្គេម ដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះ ថាបានទទួលជោគជ័យ និង ឈ្នះមេដាយច្រើនកម្រិតប្រវត្តិសាស្ត្រ ដែលបង្ហាញពីសក្កានុពលធំមហិមាសម្រាប់កីឡារបស់កម្ពុជា។ លោកជំទាវ សប្បាយចិត្តដែលតារាសិល្បៈកាន់តែច្រើនបានជួយបំផុស តាមរយៈការចំណាយពេលចូលរួម ហើយវត្តមានសិល្បករពីគ្រួសារតារាកម្ពុជា ក៏ជារឿងដែលសហព័ន្ធត្រូវការចាប់បាច់ផងដែរ សម្រាប់សកម្មភាពបន្តបន្ទាប់ ដែលត្រូវការអោយមានអ្នកដឹងកាន់តែទូលំទូលាយ លើការប្រកួតនានា ក៏ដូចជាជួយលើកកម្ពស់ ដល់ការប្រកួតទាំងមូលផង មិនថាកីឡារាំ ឬ កីឡាផ្សេងទៀត។

គួរបញ្ជាក់ផងដែរ ក្រៅពីវត្តមានចូលរួមសិល្បករគ្រួសារតារាកម្ពុជាប្រមាណ៣០រូប នៅពេលបើកការប្រកួត ក៏មានវត្តមានតារាល្បីៗជាច្រើនចូលរួមជាកិត្តិយសផងដែរ ទើបធ្វើអោយការប្រកួតទាំងមូលទាក់ទាញខ្លាំង សម្រាប់វិញ្ញាសាររាំនេះ។សម្រាប់សកម្មភាពបន្តបន្ទាប់ ដែលត្រូវការអោយមានអ្នកដឹងកាន់តែទូលំទូលាយ លើការប្រកួតនានា ក៏ដូចជាជួយលើកកម្ពស់ ដល់ការប្រកួតទាំងមូលផង មិនថាកីឡារាំ ឬ កីឡាផ្សេងទៀត។

គួរបញ្ជាក់ផងដែរ ក្រៅពីវត្តមានចូលរួមសិល្បករគ្រួសារតារាកម្ពុជាប្រមាណ៣០រូប នៅពេលបើកការប្រកួត ក៏មានវត្តមានតារាល្បីៗជាច្រើនចូលរួមជាកិត្តិយសផងដែរ ទើបធ្វើអោយការប្រកួតទាំងមូលទាក់ទាញខ្លាំង សម្រាប់វិញ្ញាសាររាំនេះ។

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here