កុំភ្លេចណាចូលរួមគាំទ្រ កញ្ញា សៃហ្វុន ទាំងអស់គ្នា ដោយពេលនេះ នាងបានមកដាក់ពក្យប្រកួត ប្រជែង បវរកញ្ញាចក្រវាឡ កម្ពុជា ដោយក្នុងឆ្នាំ២០២៣នេះ មានការប្រែប្រួល ព្រោះ ក្រុមហ៊ុន មហាហង្សជាអ្នកទទួល សិទ្ឋិរៀបចំ។ នេះរិតតែញាំងអោយ ការប្រកួតមួយនេះ ទទួលបាន ភារភញាក់ផ្អើល ព្រោះមិនទាន់ដឹង អ្វីផង សៃ ហ្វុន បវរកញ្ញាភេទទី៣ ស្ទុះបានការប្រកាសជាផ្លូវការ ជាបេក្ខភាព។

សៃ ហ្វុន ជាបេក្ខភាព ជើងខ្លាំង១០នាក់ចុង ក្រោយ ពេលប្រកួត បវរកញ្ញាភេទទី៣ អន្តរជាតិ នា ប្រទេសថៃ កាលពី២ ឆ្នាំ មុន។ នាងយល់សាច់ការច្រើនណាស់ របៀបឡើងសម្តែង ហើយ នាង ក៍មានបទពិសោធន៍ ឡើងឆាកយ៉ាងល្អ។ មានដានជាមួយ ការងារលវិស័យ បវរកញ្ញា យូរបែបនេះហើយ ធ្វើអោយ សៃ ហ្វុន ក្លាយជាបេក្ខភាព តាមដាន យ៉ាងពិសេស អំពីការវិលមកម្តងទៀតនេះ។ ចាំមើលថា សៃ ហ្វុន មានការវិវត្តន៍ខ្លួន កម្រិតណា លើកម្មវិធីធំនេះ។

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here