មានការធ្លាយដំណឹងខ្លះៗថា ព្រះនាងតូច ជេនណា ដែលកំពុងល្បីឈ្មោះលើ វិស័យសិល្បៈកម្ពុជា អាចមានឱកាស ប្រឡូក លើវិស័យចម្រៀងK-Pop ។ ការរុញបានលទ្ឋផលនេះដោយសារ តែគេពិនិត្យមើលលើ ទេពកោសល្យ របស់ទ្រង់កាន់តែ ឆ្នើមហើយ ប្រសិនបើ ព្យាយាមបង្វឹកនោះ ព្រះនាងតូចដែលមានវ័យក្មេង អាចរីកដុះដាលនៅពេលកាន់តែពេញវ័យកាល។

នេះជាដំណឹងល្អមួយ ដោយសារព្រះនាងតូច ក៏កាន់តែលេចធ្លោ លើវិស័យចម្រៀងបច្ចុប្បន្ន ហើយវិស័យខាងលើដែលកូរ៉េ ចាប់អារម្មណ៍គឺមិនងាយ ទាក់ទងដក់លើតារាណាឡើយ។នេះជាការបោះជំហ៊ានល្អមួយ របស់ទ្រង់ប្រសិនបើពិតដូចការលើកឡើងមែននោះ។ហ្វេនៗជាច្រើន កំពុងធ្វើការតាមដានថា អាចនឹងកើតមានឡើងពេលណាខណៈដំណឹង នេះកំពុងផ្ទុះឡើងក្នុងស្រុកខ្មែរ។

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here