អតីត តារាបង្ហាញម៉ូដ និង តារាសម្តែង ប្រាសាទ ដាវីន ធ្លាបបានប្រកាសថាឆាប់ៗខាងមុខនេះ នាងនឹងក្លាយជាអ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធិប្រឡងមួយ។ នាងបានព្យាយាមសិក្សា កម្មវិធីនោះ អោយសុីជម្រៅ ដើម្បីអោយយល់ច្បាស់ដើម្បីចូលទៅកាន់ការងារតួនាទីនោះ។ នេះជាការវិវត្តន៍ខ្លួនរបស់ តារាស្រុកខ្មែរយើង ដែលកាន់តែសម្បូរអ្នកមានធនធាន នាំអោយវិស័យមួយនេះកាន់តែហក់ឡើងខ្លាំងពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ។ អ្នកនាងបានគ្រប់គ្រងកម្មវិធីប្រកួតMisterFriendship Cambodia ។ អ្នកនាង នឹងខិតខំរើសបេក្ខភាព អោយល្អ ឆ្នើម មានគុណភាពឆ្ពោះ ដំណើរ ប្រកួត Mister Friendship International 2023. ខាងមុខ។

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here