ស្ថាប័នគ្រប់គ្រង បវរកញ្ញាថ្មី ចក្រវាឡពិភពលោក បានសម្រេចជ្រើសរើស បវរកញ្ញាភេទទី៣ ប្រកួតគ្នាជាមួយ បវរកញ្ញាស្ត្រីពិត។ ម្ល៉ោះហើយ បវរកញ្ញាទាំងនោះ ត្រូវបានលើកទឹកចិត្តហើយ បានរំលេចឡើងជាបន្តបន្ទាប់ តាមរយៈការមើលឃើញពីគុណតម្លៃ នារីភេទទី៣។ យ៉ាងណាពេលនេះ ប្រទេស អេស្ប៉ាញ និង នីតឌឺឡេន បានរកឃើញ បវរកញ្ញាភេទទី៣ ជាផ្លូវការ ដោយត្រៀមដាក់បញ្ចូលទៅប្រកួតជាលក្ខណៈអន្តរជាតិទៀតផង។

មានការចាប់អារម្មណ៍ និងគិត ក្នុងឆ្នាំ2023 កម្មវិធីMiss Universe មានបេក្ខភាពប្តូរភេទចំនួន២រូបហើយដែលតំណាងឲ្យប្រទេសខ្លួនក្នុងកម្មវិធី Miss Universe ដែលពួកគេទាំងពីសុទ្ធតែមកពីទ្វីបអ៉ឺរ៉ុប។ Miss Universe Spain 2018 🇪🇸
Rikkie Valeria Miss Universe Netherlands 2023 ។

អ្នកទាំង២ កំពុង ត្រៀមចេញទៅ ប្រកួត ហើយក៍រំពឹងថា ទទួលបាននូវភាពទាក់ទាញ ខ្លាំង និងក៏ត្រូវបានគេតាមដាន។ ឯ កម្ពុជាយើង ក៏មានបវរកញ្ញាភេទទី៣ ប្រកួតប្រជែងដែរ ដួចជាសៃ ហ្វុន ជាដើម ។ គេក៍រំពឹងថាកម្ពុជា និងរកបានម្ចាស់មកុដ ចក្រវាឡកម្ពុជាឆ្នើម នៅពេលខាងមុខ ដើម្បីបន្តដំណើរទៅកាន់ឆាកកម្រិតពិភពលោក។

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here