ខ្សែភាពយន្តរឿង “អប្សរាមហាអង្គរ” គឺជារឿងបុរាណបែប ប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែយើងកាលពីយូលង់ណាស់មកហើយ ដែលកូនខ្មែរយើងខ្លះមិនចាប់អារម្មណ៍ ហើយអ្នកក៏មិនសូវបានដឹងពីសម្លៀកបំខ្មែរយើងកាលពីសម័យនោះប៉ុន្មានដែរ។ប៉ុន្តែតាមរយៈសាចរឿងមួយនេះបានបង្ហាញពីទិដ្ឋភាពខ្មែរយើងកាលពីបុរាណកាល យ៉ាងរស់វវើកតែម្តង តាមរយៈកាសម្តែងរបស់តួអង្គរនីមួយៗ ហើយតារាសម្តែងដែលតំណាងអោយតួអង្គរ គឺពួកគាតខំប្រឹងប្រែងស្វែងយល់ពីសាច់រឿង និងចូលតួអោយបានល្អឥតខ្ចស់ដើម្បីធ្វើអោយរឿងមានការប្រទាក់ក្រឡាគ្នាកាន់តែល្អមើល និង ទុកអោយកូនខ្មែរជំនាន់ក្រោយបានដឹង និង បានស្គាល់កាន់តែច្បាស់ថាអ្វីជារបស់ខ្មែរយើង។ រូបភាពខាងនេះជាសកម្មភាពខ្លះៗ ក្នុងរឿង “អប្សរាមហានគរ”៖


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here