កាលពីថ្ងៃទី 10 ខែសីហាឆ្នាំ 2023 មុននេះបេក្ខភាពទាំង 25រូបរបស់Miss grang cambodia បានធ្វើការបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងកម្មវិធី Closed-Door Interview ក្រោយពេលដែលបានបញ្ចេញសម្ថភាពនៅវគ្គ ឈុតហែលទឹករួច ឃើញថាបេក្ខភាពក្នុងឆ្នាំនេះសុទ្ធតែជើងខ្លាំង ប៉ះជើងខ្លាំងតែម្តងហើយមានភាពទាក់ទាញក្នុងការយកពិន្ទុកពីគណៈកម្មការរៀងៗខ្លួន។

យ៉ាងណាមិញក្នុងវគ្គនេះគេមិនទាន់ដឹងថាMiss grand តំណាងខេត្តណាមួយដែលរកពិន្ទុកបានល្អពីគណៈកម្មការរបស់យើងឡើង ព្រោះគឺជាការសួរសំនួរ ផ្ទាល់មាត់ និង ឆ្លើយភ្លាមៗទុលមុខតែម្តង។ អ្វីដែលគួរអោយកត់សម្គាល់គឺ លោកស្រី អ៊ឹម សុគន្ធា ដែលជា ND miss grand cambodia 2023 លោកស្រីលើកឡើងថា នៅក្នុងឆ្នាំនេះសុទ្ធសឹងតែជាបេក្ខភាពដែលមានសមត្ថភាពនិងមានភាពទាក់ទាញខ្លាំងពីមហាជនច្រើនបមែនទែនដែលធ្វើអោយគណៈកម្មការពិបាកក្នុងការវិនិច្ឆ័យ។

ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយសម្រាប់ការដាក់បន្ទុកជូនដល់បេក្ខភាពរបស់យើងវិញគឺមានការសម្រិតសម្រាំងនិងយកចិត្តទុកដាក់បំផុតដោយមិនឲ្យមានភាពលំអៀងទៅកាន់បេក្ខភាពរូបណាម្នាក់ឡើយ អោយតែបេក្ខភាពរូបណាមួយ មានសម្ថភាព គោរពពេលវេលា គោរពគោលការណ៍ក្រុមហ៊ុនទៅតាមអ្វីដែលgrandចង់បាន បេក្ខភាពរូបនោះនឹងក្លាយជាជម្រើសរបស់កម្មវិធី។


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here