វិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដ៏លំបាកដែលក្រុមគ្រួសាររបស់លោកមៀចឡេងសេងមានប្តីប្រពន្ធនិងកូន ៥ នាក់បានជំរុញឱ្យពួកគេស្វែងរកទីជំរកនៅក្នុងព្រះវិហារបន្ទាប់ពីការរលំផ្ទះរបស់ពួកគេនៅក្នុងភូមិរបស់ពួកគេក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺភាគអាគ្នេយ៍នៃរាជធានីភ្នំពេញ។ដោយសារតែការងារសាងសង់ផ្លូវហាយវេ។ គ្រួសារនេះរស់នៅក្រោមស្ថានភាពរស់នៅលំបាកវេទនាដែលធ្វើឱ្យឡេងស្រេងខ្ចីប្រាក់ដើម្បីចិញ្ចឹមគ្រួសារនិងសងបំណុលផ្ទះដែលបាត់បង់។

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here