ប្រជាកសិករខ្មែរនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺជួបប្រទះការលំបាកដោយសារតម្លៃផ្លែស្វាយធ្លាក់ចុះសម្រាប់ការនាំចេញខណៈដែលពួកគេត្រូវបង្ខំចិត្តលក់ផលិតផលស្វាយរបស់ខ្លួនទៅឱ្យឈ្មួញវៀតណាមហើយនាំចេញទៅប្រទេសវៀតណាមក្នុងតម្លៃទាបជាជាងទៅរកឈ្មួញចិនព្រោះពួកគេ កំណត់ស្តង់ដារហួសកំរិតរបស់កសិករបង្កឱ្យមានការខាតបង់យ៉ាងច្រើនដល់ពួកគេក៏ដូចជាការខកខានមិនបានបង់ថ្លៃជីគីមី។

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here