មានការចាប់អារម្មណ៍ជាពន់ពេក នៅពេលដែលខាង មជ្ឈមណ្ឌល ម៉ាស្ទ័រឃែរ បានបង្ហាញនូវតម្រុយ នូវតារា៣ដួង កំពុងល្បីល្បាញហើយ មានម្នាក់នឹងក្លាយជាអ្នកតំណាងផលិតផលសម្រស់BA។ អ្វីដែលប្លែកតារាទាំងនោះ មាន២នាក់ជា គូជម្លោះកំពុងល្បីលើហ្វេសបុកមាន Peypey Dy និង កក្កដា សោភ័ណ្ឌ។

រយៈពេល៣ថ្ងៃទៀត នៅខែឧសភានេះ តារា៣ដួង មានវី ឌីណែត បុីបុីឌី និងកក្កដា សោភ័ណ្ឌ នឹងមានម្នាកក្លាយជាអ្នកតំណាង ហាងជួយប្រមូដការងារផ្សេងៗ។ ផេក និងនៅក្នុងInstagram Master Care បានបង្ហោះអោយទស្សន៍ទាយ។ ក្នុងនោះ មានឈ្នះរង្វាន់ចំនួន៣នាក់ បានទឹកប្រាក់គ្រាន់តែស៊ែរ និងខមមិន។

បើតាមការអោយដឹង អាចមាន២នាក់នឹង ប្រជែងគ្មានោះគឺបុីបុីឌី និងវី ឌីណែត។ រង់ចាំតាមដានមើលថាតើតារា១ណា ដែលមានឱកាសក្លាយជាអ្នកតំណាង ក្នុងពេលដែល កំពុងបរិយាកាសកូវីដ ហើយអាចឆក់ឱកាសល្អនេះបាន។

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here