នៅពេលនេះ មាន សូនីតា បានដើរដល់ចំនុច មួយដែលមានភាពប្រសើរ ខ្លាំងទាំងប្រជាប្រិយភាព និង ការងារមុខជំនួញ ដែលមានក្នុងដៃ។ បើទោះជានាង មានសភាពប្រសើរឡើងក្នុងកាលៈទេសៈនេះ ក៍ ស្រីស្អាតរូបនេះ មិនដែលរំលងរឿងមុន រហូតយកមចែកចាយ ជាបទពិសោធន៍។

មានឈ្មោះជារាជ្ជនីក្រមានិងតារាសម្តែងរូបស្រស់កញ្ញា មាន សូនីតា ក្រោយពេលឆ្លងកាត់នូវរឿងរ៉ាវលំបាកមួយចំនួនក្នុងវិថីជីតវិតនោះទើបធ្វើ ឲ្យនាងកាន់តែមានភាពរឹងមាំនិងសម្រេចគោលដៅខ្លះៗរបស់ខ្លួន។
កញ្ញា មាន សូនីតា តាមការកត់សម្គាត់មួយរយ:មុ ននេះគេសង្កេតឃើញនាងហាក់កើតមានរឿងរ៉ាវស្មុ គស្មាញមួយចំនួនទាំងជីវិតផ្ទាល់ខ្លួននិងអាជីពសិ ល្ប:ជាដើម។ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក្តីរហូតមកទល់ពេល នេះគេពុំដឹងទេថា មាន សូនីតា អាចរសាយចិត្តស្ង ប់បានហើយឬយ៉ាងណាទេ។
ដោយឡែកងាក់មកចាប់អារម្មណ៍តារាស្រីកញ្ញា មា ន សូនីតា អំឡុងពេលនេះគឺដំណើរជីវិតរបស់នាងក៏ចាប់ផ្តើមមានភាពព្រួលប្រែរខុសប្លែងជាងមុនដោ យក្នុងនោះតារាស្រីធ្មេញជំពើស មាន សូនីតា ក៏បា នបង្ហើបពីគន្លឹះមួយចំនួនសម្រាប់ជាបទពិសោធន៍ ដល់បុគ្គលនៅជុំវិញខ្លួនផងដែរ។

កញ្ញា មាន សូនីតា បានបញ្ជាក់ពីចំណុចសំខាន់ៗទាំងនោះបែបនេះថាយើងគឺជាអ្នកដែលធ្វើឲ្យខ្លួន ឯងរីកនរាយហើយយើងក៏ជាអ្នកដែលជួយខ្លួនឯងគ្រប់ពេល។ដូច្នេះយើងគឺជាអ្នកដែលលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងយើងគឺជាអ្នកដែលស្រលាញ់ខ្លួនឯង….។
តារាសម្តែង មាន សូនីតា លើកឡើងទៀតថាយើងគឺជាអ្នកចាំជួយខ្លួនឯងនឹងចាំជម្រុញចាំផ្ដល់ស្នាម ញញឹមនៅក្បែរនិងជឿជាក់មានទំនុកចិត្តជាពិសេ សមិនដែលបោះបង់ឬទុកចោលខ្លួនឯងទេ។តាមរយ:ខ្លឹមសាររបស់ មាន សូនីតា ខាងលើបានធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រយល់ថាជាសំណេរនេះដែលបានផ្តល់នូវបទពិសោធន៍ចំពោះមនុស្សគ្រប់គ្នាជាមួយភាពរឹ ងមាំ៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here