បន្ទាប់ពីមានចម្ងល់ជាច្រើនថាហេតុអ្វីមួយរយៈចុងក្រោយ លែងសូវបង្ហាញមុខក្នុងនាមជាអ្នកសារព័ត៌មាន កាលពីថ្ងៃទី១៧ កក្កដា ឆ្នាំ២០២០ លោកបានប្រកាសថា លោកនឹងត្រៀមបិទចោលនូវស្ថាប័នសារព័ត៌មានរបស់លោក និង បោះបង់អាជីពមួយនេះ ជាផ្លូវការហើយ។ លោកបានប្រកាសបែបនេះ ក្នុងពិធីបើកសម្ពោធក្រុមហ៊ុន K01 សាខាទី៦ នៅភូមិក្រាំងអង្ក្រង ខ័ណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ បន្ទាប់ពីលោកសម្ងំបើកក្រុមហ៊ុនយ៉ាងជោគជ័យក្នុងរយៈពេល១ខែចុងក្រោយ។

ខាងក្រោមនេះ ជាវីដេអូសម្ភាសន៍ ជុំវិញការប្រកាសលាឈប់របស់លោក៖

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here