មិនខុសពីការសន្យារ លោកជំទាវ មួយឡេង ម្ចាស់ហាងមាសពេជ្រធំមួយនៅផ្លូវច្រមុះជ្រូកស្ទឹងមានជ័យ និង ជាអ្នកអនឡាញល្បីល្បាញ បានធ្វើឡើងភូមិគ្រឹះដែលលោកជំទាវប៉ងធ្វើពិធីនោះមែន កាលពីថ្ងៃទី២៤ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១។ ភូមិគ្រឹះនេះ លោកជំទាវ និង ស្វាមី បានទិញក្នុងពេលកូវីតផ្ទុះខ្លាំង ហើយពិធីឡើងណាមួយក៏ត្រូវពន្យារពេលរហូតមក។ នៅក្នុងពិធីឡើងភូមិគ្រឹះនៅក្នុងបុរីប៉េងហួតស្ទឹងមានជ័យនេះ គឺពេលព្រឹកត្រូវបានធ្វើឡើងរបៀបខ្មែរ ហើយពេលល្ងាចមានពិធីទទួលភ្ញៀវប្រមាណជា៣០តុ។ នៅក្នុងថ្ងៃនោះ លោកជំទាវ និង ស្វាមីក៏តែងខ្លួនស្រស់ស្អាត ទាក់ភ្នែកផងដែរ។
ខាងក្រោមនេះ គឺទិដ្ឋភាពក្នុងពិធីឡើងភូមិគ្រឹះរបស់លោកជំទាវ៖

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here