ក្រុមហ៊ុន Big Land Co.Ltd. គឺជាក្រុមហ៊ុនផ្នែកអចលនទ្រព្យដ៏ធំនៅកម្ពុជា ដោយមិនមែនគ្រាន់តែមានគម្រោងពីដីឡូត៍នៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិ៥ និង គម្រោងដីធំនៅតំបន់ផ្សេងប៉ុណ្ណោះទេ ក៏មានគម្រោងលក់ផ្ទះផងដែរ។ អ្វីដែលកាន់តែពិសេសគឺលោកអ្នកគ្រាន់តែចូលទៅផេករបស់ក្រុមហ៊ុន Big Land ហើយឆែកមើលផ្ទះណាមួយដែលក្រុមហ៊ុនបង្ហោះលក់ គឺសុទ្ធតែទទួលបានឱកាសបញ្ចភាគរយ ដោយការទិញផ្ទះក្នុងរយៈពេលនេះតាមរយៈក្រុមហ៊ុន គឺសុទ្ធតែមានការបញ្ចុះតម្លៃ៣ភាគរយ។

ក្រុមហ៊ុនក៏ត្រូវបានគេចាត់ទុកថាគឺជាភ្នាក់ងារលក់ផ្ទះដ៏មានសក្កានុពលមួយនៅក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យ ដែលជាទីទុកចិត្តពីសំណាក់អតិថិជនផងដែរ៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here