អ្នក ភូមិក្នុងតំបន់រំដេង ភូមិត្រពាំងទន្ទឹម ឃុំ រមទម នា ខេត្ត ព្រះវិហារ នៃ ប្រទេស កម្ពុជា សម្ដែង ការ ព្រួយ បារម្ភ ចំពោះ ការ ទន្ទ្រាន យក ដី របស់ ពួក គាត់ពីសំណាក់រោងចក្រ ចម្រាញ់ មាស ដោយគ្មានការចាត់វិធីធានការណាមួយពី អាជ្ញាធរក្នុងតំបន់។ ក្រុមសិទ្ធិមនុស្សបានសម្តែងការបារម្ភថា ផ្សែងហុយ និងការបំភាយឧស្ម័នពីក្រុមហ៊ុនរុករករ៉ែមាសបរទេសគឺមានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំង យ៉ាងណាមិញក្រុមហ៊ុនទាំងនោះធ្លាប់បានធ្វើឱ្យមានការលិចជ្រាបសារធាតុគីមីចូលទៅក្នុងព្រែក និងប្រភពទឹកនៅក្នុងភូមិ។ ព្រឹទ្ធាចារ្យ ម្នាក់ បាន និយាយ ថា ទឹក ពុល មិន ត្រឹម តែ ប៉ះ ពាល់ មនុស្ស ទេ ថែម ទាំង ប៉ះពាល់ដល់សត្វពាហនៈ ផង ដែរ។

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here