ក្រុមអ្នកតវ៉ាបានដុតកង់ឡាននៅលើដងផ្លូវសំខាន់ៗក្នុងទីក្រុងយ៉ាំងហ្គោនដើម្បីបញ្ឈប់កងទ័ពមិនឱ្យចូលទៅក្នុងសង្កាត់ហើយពួកគេក៏បានរៀបចំរបាំងដើម្បីបន្ថយកម្លាំងសន្តិសុខពីការវាយប្រហាររបស់ពួកគេ។ កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ក្នុងអំឡុងពេលបាតុកម្មប្រឆាំងនឹងការគ្រប់គ្រងយោធានៅក្នុងទីក្រុងផ្សេងៗគ្នាក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាមនុស្សជាង ៩០ នាក់ត្រូវបានសម្លាប់និងរាប់សិបនាក់ទៀតបានរងរបួសក្នុងនោះមានទាំងស្ត្រីនិងកុមារផងដែរ។

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here