ក្រុមហ៊ុន MISOTA មានឯកទេសក្នុងការកែច្នៃ និងចែកចាយផ្លែឈើសម្ងួត និងផលិតផលម្ហូបអាហារសម្រាប់ទីផ្សារក្នុងស្រុក និងនាំចេញ។ វាត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយប្តីប្រពន្ធជនជាតិខ្មែរក្នុងឆ្នាំ 2017 ។ ក្រុមហ៊ុនបានផ្តល់ឱកាសការងារដល់សហគមន៍មូលដ្ឋានក្នុងខេត្តបាត់ដំបង។ ការងារ និងសមិទ្ធិផលរបស់ក្រុមហ៊ុនបានទាក់ទាញម្ចាស់ជំនួយដែលចង់គាំទ្រក្រុមហ៊ុន ឱ្យមានសមត្ថភាពនាំចេញផលិតផលកម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិ និងពង្រីកអាជីវកម្មនាពេលអនាគត។ លោក TAN Michel ដែលជាស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន MISOTA មានប្រសាសន៍ថា លោកមានបំណងចង់ផ្សព្វផ្សាយផលិតផលខ្មែរ ដោយលោកបានបន្ថែមថា មិនមានក្រុមហ៊ុនច្រើនទេដែលមានជំនាញក្នុងវិស័យកែច្នៃនៅក្នុងប្រទេស។ លោកបានបន្ថែមថា គោលដៅចុងក្រោយរបស់ក្រុមហ៊ុនគឺធ្វើឱ្យពិភពលោកស្គាល់ផ្លែឈើសម្ងួតរបស់កម្ពុជា។ លោកហាក់ដូចជាមានសុទិដ្ឋិនិយមចំពោះវឌ្ឍនភាព និងភាពជោគជ័យរបស់ក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់នៅក្នុងទីផ្សារអន្តរជាតិ ដោយនិយាយថា MISOTA របស់គាត់បានទទួលការទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិ រួមមាន ISO 22000 និង ISO 9001។

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here