ប្រទេសកូឡុំប៊ីនឹងផ្តល់ស្ថានភាពការពារបណ្តោះអាសន្ន(TPS)ដល់ជនចំណាកស្រុកវេណេស៊ុយអេឡាជិតមួយលាននាក់ដែលមិនមានឯកសារក្នុងសប្តាហ៍នេះដែលអាចឱ្យពួកគេធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសនេះដោយស្របច្បាប់ក៏ដូចជាទទួលបានសេវាថែទាំសុខភាពនិងសេវាកម្មសំខាន់ៗផ្សេងទៀត។
ប្រជាជនវេណេហ្ស៊ុយអេឡារាប់ពាន់នាក់នៅថ្ងៃនេះបានឈរតម្រង់ជួរយ៉ាងវែងដើម្បីប្រមូលអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់ពួកគេ និងលិខិតអនុញ្ញាតធ្វើចំណាកស្រុកនៅឯកីឡដ្ឋាន Palacio del Deporte ភាគខាងជើងទីក្រុងបូហ្គោតា។ ជួរស្រដៀងគ្នានេះត្រូវបានគេឃើញនៅក្នុងទីក្រុង Cucuta, Cali និង Medellin ។
ជនចំណាកស្រុកវេណេហ្ស៊ុយអេឡាពេញចិត្តចំពោះកាយវិការរបស់រដ្ឋាភិបាលកូឡុំប៊ី ហើយបាននិយាយថា ពួកគេអាចធានាបានថាឥឡូវនេះពួកគេទទួលបានសេវាកម្មចម្បង។
TPSនឹងមានឥទ្ធិពលវិជ្ជមានទៅលើជីវិតរបស់ជនភៀសខ្លួននិងជនចំណាកស្រុកវេណេស៊ុយអេឡាដែលមានបំណងគ្រប់គ្រងការស្នាក់នៅរបស់ពួកគេនៅក្នុងប្រទេសកូឡុំប៊ីនិងទទួលបានសេវាមូលដ្ឋាន។ TPS នឹងចូលរួមចំណែកក្នុងការធានាសិទ្ធិរបស់ប្រជាជនវេណេហ្ស៊ុយអេឡា ធានាការទទួលបានសេវាសំខាន់ៗ​(ឧ. សុខភាព ការអប់រំ លំនៅឋាន ទំនិញ និងសេវាកម្មជាមូលដ្ឋាន)។
ភាពចលាចលផ្នែកនយោបាយមនុស្សធម៌និងសេដ្ឋកិច្ចសង្គមបានជំរុញឱ្យប្រជាជនវេណេស៊ុយអេឡាប្រហែល 5 លាននាក់ចាកចេញពីប្រទេសកំណើតរបស់ពួកគេចាប់តាំងពីឆ្នាំ 2014 ។ មនុស្សជាច្រើនបានតាំងទីលំនៅនៅក្នុងប្រទេសកូឡុំប៊ីដែលនៅជិតខាង។ប្រជាជនវេណេហ្ស៊ុយអេឡាជាង 2 លាននាក់បានដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅក្នុងប្រទេសកូឡុំប៊ី ប៉ុន្តែមានតែពាក់កណ្តាលនៃអ្នកដាក់ពាក្យប៉ុណ្ណោះដែលបានទទួលជោគជ័យរហូតមកដល់ពេលនេះ។

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here