នារីដ៏មានសម្រស់ ជាច្រើនដួង ត្រូវបានចាត់ទុកថា ជារាជនីសម្រស់ដែលបាន ចម្រាញ់ចេញពីកម្មវិធីផ្សេងៗ កម្រិតអន្តរជាតិ ដែលត្រូវបានគេចាប់អារម្មណ៍បំផុត។ យ៉ាងណាក៍ដោយ នារីទាំងនេះ ត្រូវតស៊ូជាមួយ ឧបសគ្គជាច្រើន ទម្រាំអាចក្លាយជាមនុស្សជាទីចាប់អារម្មណ៍ ជុំវិញពិភពលោកបាន។

សម្រស់នារីអន្តរជាតិ ឆ្នាំ២០២២ ដែលរកឃើញមាន បវរកញ្ញា អន្តរជាតិ បវរកញ្ញា Miss Grand International Miss World Miss earth miss Universe Miss Supranational ជាដើម។ យើងរំពឹងថា ឱកាសណាមួយ ស្រីស្អាតកម្ពុជាយើង និងអាចឈលើ តំណែងកំពូលណាមួយ អោយតែបានព្យាយាម។

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here