ពលរដ្ឋថៃឬអ្នកគាំទ្រ ប្រទេសថៃ ចង់គាំងតែម្តងនៅពេលដែល ដឹងថាសម្រស់កញ្ញាឯក ម្ចាស់មកុដ២០២២ខ្លួនបែរជា មិនមានសម្រស់ធម្មជាតិ។ រូបថតមុនកែជាច្រើន បានទម្លាយចេញហើយម្នាក់ៗ មានការហួសចិត្តនិងអ្វីដែលបានបង្ហាញនេះ។

គួរបញ្ជាកថា កញ្ញាAnna Sueangam-iam កើត និងធំធាត់នៅទីក្រុងបាងកក និងជាកូនស្រីរបស់អ្នករើសសំរាម។ ថ្វីត្បិតតែនាងជួបការលំបាកខ្លាំងក៏ដោយ ក៏នាងបានបន្តការសិក្សារបស់នាង ហើយបានបញ្ចប់ការសិក្សានៅសកលវិទ្យាល័យ Kasetsart ជាមួយនឹងបរិញ្ញាបត្រផ្នែកគ្រប់គ្រងសណ្ឋាគារ និងទេសចរណ៍។

MissUniverseThailand ២០២២នេះ បានរងនូវសំឡេងរិះគន់ ដោយសាេកែឆ្លងកាត់កាំបិតជាច្រើនកន្លែង នៃទម្រង់មុខ។ មតិខ្លអគាំទ្រនាងថាស្អាត សមហើយសំណាងដែល កែបានល្អរហូតឈ្នះមកុដ។ខ្លះមិនសុខចិត្យព្រោះថា បវរកញ្ញាគួរតែមានអ្វីបែបធម្មជាតិអោយបានច្រើនល្អជាង។

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here