ពិតជសមហរ៉ភើប ដែលកម្ពុជា កំពុង បន្តស្វែងរកបាន មេដាយមាស ជាបន្តបន្ទាប់ ហើយតួលេខ មេដាយមាស កម្ពុជា ឈលេខ១ បណ្តោះអាសន្ន ដែលនេះ បង្ហាញអោយ ពិភពលោកភ្ញាក់ផ្អើល។ រដូលកាលលើក៣២នេះ មិនត្រឹមជាម្ចាស់ផ្ទះនោះទេ តែកីឡាការិនី កីឡាករម្នាក់ៗ ខំចេញពីចិត្ត លើការងារខ្លះយំពេលចាញ់ ក៏ឃើញ។ តែយ៉ាងណាយើង បានតស៊ូ ហើយមានទឹកចិត្តពេញបេះដូងពេលឃើញ កម្លាំងគាំទ្រ ពេញផ្ទៃប្រទេស។

វិញ្ញាបីទៀត បានមេដាយមាស មាន៖ ទ្រីយ៉ាថ្លុង វិញ្ញាសា សម្តែង កាំបិតផ្គាក់ ឯកត្តជន សម្តែងដោយ កីឡាការិនី សុិន សៀវសៀន វិញ្ញាសា កីឡាគុនល្បុកត្តោកាំបិតផ្គាក់ ឯកត្តជន សម្តែងដោយ កីឡាករ អ៊ៃ សំអុន។នេះជាលទ្ឋផល ថ្មីៗ ដែល កើតចេញពី សមត្ថភាព ពិតៗ ។ កម្ពុជា តូចតែបេះដូងធំ កូនខ្មែរ អង្គររមែងអង់អាចក្លាហាន ពុះពារ។

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here