កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី២៥ មីនា ឆ្នាំ២០២១ វេលាម៉ោងជាង៨ព្រឹក ពិធីករ និង ជា ឌីជេ ផង លោក Boom បានទទួលមរណភាពហើយ បន្ទាប់ពីឆ្លងកូវីត១៩ និង ត្រូវបានគេរកឃើញថា មេរោគនេះ បានចូលទៅវ៉ៃលុកសួតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ។ ស្ថិតក្នងវ័យបរមាណជាង៣០ឆ្នាំ មរណភាពរបស់លោក ក៏ត្រូវបានចាត់ទុកថា គឺជាអ្នកស្លាប់ដោយកូវីត១៩ ដែលមានវ័យក្មេងជាងគេផងដែរ។ លោកធ្លាប់ជាអ្នកព័ត៌មានមួយរយៈផងដែរ ដោយធ្លាប់ធ្វើជាជំនួយការរបស់លោក K01 ប៉ុន្តែបានដាច់ទំនាក់ទំនងពីលោក K01 ប្រមាណជិត១ឆ្នាំមកហើយ។ លោកបានឆ្លងជម្ងឺនេះតាមរយៈក្រុមតន្ត្រីមួយដែលលោកបម្រើ ហើយក៏ឈានដល់មរណភាព បើទោះជាត្រូវបានសង្គ្រោះដោយយកចិត្តទុកដាក់។

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here