ក្នុងអំឡុងបុណ្យអ៊ុំទូកនេះ អគ្គនាយិកា ផលិតផល HK7 គឺលោកស្រី អុឹម សុគន្ធា បានប្រកាសពីការបញ្ចុះតម្លៃញាក់សាច់ ដោយ Promotion នេះ គេចាត់ទុកថាគឺជាការបញ្ចុះតម្លៃមិនធ្លាប់មាន ចាប់តាំងពីផលិតផលមួយនេះមានសន្ទុះជោគជ័យនៅលើទីផ្សារ។ នេះបើយោងតាម ការបញ្ជាក់របស់លោកស្រីអគ្គនាយិកាតាមរយៈវីដេអូឃ្លីប ដែលលោកស្រីបានបង្ហោះនៅលើផេកផ្លូវការ។

ចង់ដឹងថា លោកស្រីអគ្គនាយិកា HK7 បញ្ចុះតម្លៃផលិតផលសាហាវបែបណា ក្នុងអំឡុងបុណ្យអ៊ុំទូកនេះ សូមរីករាយទស្សនា៖

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here